Complimentary Nuclease-Free Water

Receive Complimentary
NUCLEASE-FREE WATER

When you BUY 2 OR MORE eligible kits

Explore Eligible Kits

Cytoplasmic and Nuclear RNA Purification Kit

Cat. 21000, 37400
  • Professional Tech Support with Senior R&D Scientist
  • Fast and Flexible Ordering Options (online, email, or phone)
  • Volume Discounts Available on Large Quantity Orders*

*Inquire by phone or email for more information.


Cytoplasmic and Nuclear RNA Purification Kit

Cat. 21000, 37400

For the convenient purification of cytoplasmic and nuclear RNA from cultured cells and tissues

  • Excellent separation and purification of cytoplasmic and nuclear RNA
  • Convenient and fast spin column format
  • High quality and yield of RNA
  • Isolate full diversity of RNA (including microRNA) without phenol
  • Purified RNA is ready for any application including RT-PCR, qRT-PCR, RNA-Seq, arrays and more
  • Cytoplasmic RNA is free of DNA and ready for direct use in RT-PCR/qRT-PCR
  • Purification is based on spin column chromatography that uses Norgen’s proprietary resin separation matrix

For research use only and NOT intended for in vitro diagnostics.

Want a discount?

Create your account to receive 15% off on your first purchase!

Cytoplasmic & Nuclear RNA Purification Kit
(Cat. 21000)
50 preps
Cytoplasmic & Nuclear RNA Purification Kit
(Cat. 37400)
100 preps

Product Format
Norgen Biotek offers kits in different standardized formats. You can view and compare kit components in the Components Table in the Product Overview section. For more information on format types, please visit our Format Information page.

Product Size

Kit Specifications

You have selected: Cat. 21000
Kit Specifications
Maximum Column Binding Capacity 
Up to 50 µg RNA
Maximum Column Loading Volume 
650 µL
Size of RNA Purified
All sizes, including small RNA (< 200 nt) 
Time to Complete 10 Purifications
45 minutes
RNA Yield
HeLa (1 x 106) - Cytoplasmic RNA
HeLa (1 x 106) - Nuclear RNA

15 µg
≤ 3.5 µg


Storage Conditions and Product Stability
All solutions should be kept tightly sealed and stored at room temperature. This kit is stable for 2 years after the date of shipment.

You have selected: Cat. 37400
Kit Specifications
Maximum Column Binding Capacity 
Up to 50 µg RNA
Maximum Column Loading Volume 
650 µL
Size of RNA Purified
All sizes, including small RNA (< 200 nt) 
Time to Complete 10 Purifications
45 minutes
RNA Yield
HeLa (1 x 106) - Cytoplasmic RNA
HeLa (1 x 106) - Nuclear RNA

15 µg
≤ 3.5 µg


Storage Conditions and Product Stability
All solutions should be kept tightly sealed and stored at room temperature. This kit is stable for 2 years after the date of shipment.

Supporting Data

Click for expanded view

Title circBIRC6 contributes to the development of non-small cell lung cancer via regulating microRNA-217/amyloid beta precursor protein binding protein 2 axis
Journal Chin Med J. 2022.
Authors Da Ni, Jiping Teng, Youshuang Cheng, Zhijun Zhu, Bufeng Zhuang, and Zhiyin Yang
Title circPDE5A regulates prostate cancer metastasis via controlling WTAP-dependent N6-methyladenisine methylation of EIF3C mRNA
Journal J Exp Clin Cancer Res. 2022.
Authors Lifeng Ding, Ruyue Wang, Qiming Zheng, Danyang Shen, Huan Wang, Zeyi Lu, Wenqin Luo, Haiyun Xie, Liangliang Ren, Minxiao Jiang, Chenhao Yu, Zhenwei Zhou, Yudong Lin, Haohua Lu, Dingwei Xue, Wenjing Su, Liqun Xia, Jochen Neuhaus, Sheng Cheng & Gonghui Li
Title Circ_0136666 aggravates osteosarcoma development through mediating miR-1244/CEP55 axis
Journal Journal of Orthopaedic Surgery and Research. 2022.
Authors Xiang Gao, Nanwei Xu, Kaisong Miao, Gao Huang & Yong Huang
Title Long noncoding RNA LINC00649 functions as a microRNA‑432‑5p sponge to facilitate tumourigenesis in colorectal cancer by upregulating HDGF
Journal Molecular Medicine Reports. 2022.
Authors Junjie Bao, Xiaokai Bi, Jingbo Wang, Xiaoqiang Li
Title Long noncoding RNA SNHG8 promotes chemoresistance in gastric cancer via binding with hnRNPA1 and stabilizing TROY expression
Journal Digestive and Liver Disease. 2022.
Authors Wenzhong Zhu, Lulu Tan, Tiantian Ma, Zhijie Yin, Jinbo Gao
Title Circ_CEA promotes the interaction between the p53 and cyclin-dependent kinases 1 as a scaffold to inhibit the apoptosis of gastric cancer
Journal Cell Death & Disease. 2022.
Authors Yuan Yuan, Xiaojing Zhang, Kaining Du, Xiaohui Zhu, Shanshan Chang, Yang Chen, Yidan Xu, Jiachun Sun, Xiaonuan Luo, Shiqi Deng, Ying Qin, Xianling Feng, Yanjie Wei, Xinmin Fan, Ziyang Liu, Baixin Zheng, Hassan Ashktorab, Duane Smoot, Song Li, Xiaoxun Xie, Zhe Jin & Yin Peng
Title LncRNA RPSAP52 promotes cell proliferation and inhibits cell apoptosis via modulating miR-665/STAT3 in gastric cancer
Journal Bioengineered. 2022.
Authors Chao Hea, Yuanyuan Liu, Jinhou Li, Xiao Zheng, Jianwei Liang, Gang Cui &Hong Chang
Title IGF2BP2-induced circRUNX1 facilitates the growth and metastasis of esophageal squamous cell carcinoma through miR-449b-5p/FOXP3 axis
Journal Journal of Experimental & Clinical Cancer Research. 2022.
Authors Chang Wang, Mingxia Zhou, Peiyu Zhu, Chenxi Ju, Jinxiu Sheng, Dan Du, Junhu Wan, Huiqing Yin, Yurong Xing, Hongle Li, Jing He & Fucheng He
Title Circ_0001658 regulates PI3K/AKT signaling via the miR-671-5p/ITGA2 axis and affects the progress of papillary thyroid carcinoma.
Journal ATM. 2022.
Authors Xiaoyu Liu, Congren Wang, Zijian Su, Shaoyang Cai, Qunxiong Pan, Xiangjin Chen
Title Long non-coding RNA ELFN1-AS1-mediated ZBTB16 inhibition augments the progression of gastric cancer by activating the PI3K/AKT axis
Journal The Kaohsiung Journal of Medical Sciences. 2022.
Authors Shao-Hua Zhuang, Chu-Chen Meng, Jin-Jin Fu, Jian Huang
Title Circ-CSNK1G1 promotes cell proliferation, migration, invasion and glycolysis metabolism during triple-negative breast cancer progression by modulating the miR-28-5p/LDHA pathway
Journal Reproductive Biology and Endocrinology. 2022.
Authors Xiaochen Zan, Wenfang Li, Geng Wang, Jie Yuan, Yongbiao Ai, Jun Huang & Zhi Li
Title CircERBB2IP promotes post-infarction revascularization via the miR-145a-5p/Smad5 axis
Journal Molecular Therapy - Nucleic Acids. 2022.
Authors Xianping Long, Zhimei Qiu, Chaofu Li, Yan Wang, Jiao Li, Ranzun Zhao, Jidong Rong, Ning Gu, Jinson Yuan, Junbo Ge, Bei Shi
Title N6-methyladenosine modification of circ_0003215 suppresses the pentose phosphate pathway and malignancy of colorectal cancer through the miR-663b/DLG4/G6PD axis
Journal Cell Death & Disease. 2022.
Authors Baoxiang Chen, Yuntian Hong, Rui Gui, Huabin Zheng, Shunhua Tian, Xiang Zhai, Xiaoyu Xie, Quanjiao Chen, Qun Qian, Xianghai Ren, Lifang Fan & Congqing Jiang
Title PCGEM1 promotes proliferation, migration and invasion in prostate cancer by sponging miR-506 to upregulate TRIAP1
Journal BMC Urology. 2022.
Authors He Liu, Xin He, Tianjiao Li, Yi Qu, Lina Xu, Yingnan Hou, Yao Fu and Hongzhi Wang
Title CircESRP1 enhances metastasis and epithelial–mesenchymal transition in endometrial cancer via the miR-874-3p/CPEB4 axis
Journal Journal of Translational Medicine. 2022.
Authors Rui Shi, Wei Zhang, Jun Zhang, Zhicheng Yu, Lanfen An, Rong Zhao, Xing Zhou, Ziwei Wang, Sitian Wei & Hongbo Wang
Title Identification of a novel circular RNA circZNF652/miR-486-5p/SERPINE1 signaling cascade that regulates cancer aggressiveness in glioblastoma (GBM)
Journal Bioengineered. 2022.
Authors Liang Liu, Shan Xiao, Yan Wang, Zifeng Zhu, Yiyao Cao, Sen Yang, Rongkang Mai &Yong Zheng
Title A novel oncogenic seRNA promotes nasopharyngeal carcinoma metastasis
Journal Cell Death & Disease. 2022.
Authors Yuan Tan, Chonghua Jiang, Qunying Jia, Jing Wang, Ge Huang & Faqing Tang
Title Long non‑coding RNA LINC00238 suppresses the malignant phenotype of liver cancer by sponging miR‑522
Journal Molecular Medicine Reports. 2022.
Authors Hong-Gang Qian, Qiong Wu, Jian-Hui Wu, Xiu-Yun Tian, Wei Xu, Chun-Yi Hao
Title Coenzyme Q regulates UCP1 expression and thermogenesis through the integrated stress responses
Journal bioRxiv. 2022.
Authors Ching-Fang Chang, Amanda L. Gunawan, Peter-James H. Zushin, Greg A. Timblin, Ambre M. Bertholet, Biao Wang, Kaoru Sajio, Yuriy Kirichok, Andreas Stahl
Title circKLHL24 Blocks Breast Cancer Development by Regulating the miR-1204/ALX4 Network
Journal Cancer Biotherapy & Radiopharmaceuticals. 2022.
Authors Guangming Yi, Dan Wang, Jianjun Han, Li Jia, Xiaojun Liu, and Jun He
Title RBM47/SNHG5/FOXO3 axis activates autophagy and inhibits cell proliferation in papillary thyroid carcinoma
Journal Cell Death & Disease. 2022.
Authors Yuan Qin, Wei Sun, Zhihong Wang, Wenwu Dong, Liang He, Ting Zhang, Chengzhou Lv & Hao Zhang
Title CircUCK2 regulates HECTD1-mediated endothelial-mesenchymal transition inhibition by interacting with FUS and protects the blood–brain barrier in ischemic stroke
Journal The kaohsiung Journal of Medical Sciences. 2022.
Authors Jun-Hong Zhuang, Huan-Xiong Chen, Ning Gao, Rong-Dao Sun, Cheng-Ye Xiao, De-Hua Zeng, Zheng-Tao Yu, Jun Peng, Ying Xia
Title Long non-coding RNA muskelin 1 antisense RNA as a potential therapeutic target in hepatocellular carcinoma treatment
Journal Bioengineered . 2022.
Authors Xijun Chen, Qing Ye, Zhigao Chen, Qian Lin, Wen Chen, Chengrong Xie & Xiaomin Wang
Title Long non-coding RNA ADAMTS9-AS1 attenuates ferroptosis by Targeting microRNA-587/solute carrier family 7 member 11 axis in epithelial ovarian cancer
Journal Bioengineered . 2022.
Authors Li Cai, Xiaoqing Hu, Lu Ye, Pingjuan Bai, Youkun Jie & Kuanyong Shu
Title A new circular RNA–encoded protein BIRC6-236aa inhibits transmissible gastroenteritis virus (TGEV)–induced mitochondrial dysfunction
Journal JBC. 2022.
Authors Xiaomin Zhao, Jianxiong Guo, Xinyue Wang, Jiadi Lin, Zhihao Liu, Chunmei Xu, Di Zhang, Dewen Tong
Title Circular RNA circPSAP functions as an efficient miR-331-3p sponge to regulate proliferation, apoptosis and bortezomib sensitivity of human multiple myeloma cells by upregulating HDAC4
Journal Journal of Pharmacological Sciences. 2022.
Authors Hongyan Ma, Liyun Shen, Hua Yang, Hongtao Gong, Xingjun Du
Title LINC00885 promotes cervical cancer progression through sponging miR-3150b-3p and upregulating BAZ2A
Journal Biology Direct volume. 2022.
Authors Yeling Liu, Jingrui Chen, Lizhong Zhou & Chunhua Yin
Title Circular RNA FLNA acts as a sponge of miR-486-3p in promoting lung cancer progression via regulating XRCC1 and CYP1A1
Journal Cancer Gene Therapy. 2022.
Authors Jiongwei Pan, Gang Huang, Zhangyong Yin, Xiaoping Cai, Enhui Gong, Yuling Li, Cunlai Xu, Zaiting Ye, Zhuo Cao & Wei Cheng
Title Downregulation of Inflammatory Response via Nrf2/Trx1/TXNIP Axis in Oxidative Stress-Induced ARPE-19 Cells and Mouse Model of AMD
Journal Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2022.
Authors Qian Yang, Wenting Cai, Huizi Jin, Tianyi Shen and Jing Yu
Title HLA complex P5 upregulation is correlated with poor prognosis and tumor progression in esophageal squamous cell carcinoma
Journal Bioengineered. 2022.
Authors Yaqin Wang, Zhijun Yu, Weidong Shi, Jian Shen, Yun Guan & Feng Ni
Title Hsa_circ_0039569 facilitates the progression of endometrial carcinoma by targeting the miR-197/high mobility group protein A1 axis
Journal Bioengineered. 2022.
Authors Yi Zhoua Third, Anyi Pan, Yudong Zhang & Xinchun Li
Title ALKBH5-mediated m6A modification of circCCDC134 facilitates cervical cancer metastasis by enhancing HIF1A transcription
Journal Journal of Experimental & Clinical Cancer Research. 2022.
Authors Leilei Liang, Yunshu Zhu, Jian Li, Jia Zeng & Lingying Wu
Title CircATIC inhibits esophageal carcinoma progression and promotes radiosensitivity by elevating RHCG through sponging miR-10-3p
Journal Thoracic Cancer. 2022.
Authors Kai Zhang, Ruitai Fan, Deyao Zhao, Peipei Liu, Zheng Yang, Junqi Liu, Song Zhang, Shilei Rao, Yang Wang, Lixin Wan
Title Immune-mediated neurodegenerative trait provoked by multimodal derepression of long-interspersed nuclear element-1
Journal iScience. 2022.
Authors Fumio Takahashi, Chenyang Zhang, Hirohiko Hohjoh, Ben Raveney, Takashi Yamamura, Nobuhiro Hayashi, Shinji Oki
Title LncRNA7467 participated in shell biomineralization in pearl oyster Pinctada fucata martensii
Journal Aquaculture Reports. 2022.
Authors Hua Zhang, Gaoyou Yao, Maoxian He
Title An antagonistic pleiotropic gene regulates the reproductionand longevity tradeoff
Journal PNAS. 2022.
Authors Dou Wu, Zi Wang, Jingying Huang, Liang Huangi, Songbo Zhang, Ruixue Zhao, Wei Li, Di Chen, and Guangshuo Ou
Title Long noncoding RNA LINC00930 promotes PFKFB3-mediated tumor glycolysis and cell proliferation in nasopharyngeal carcinoma
Journal Journal of Experimental & Clinical Cancer Research. 2022.
Authors Baoyu He, Hongli Pan, Fengque Zheng, Saiqiong Chen, Qingli Bie, Jinghe Cao, Rou Zhao, Jing Liang, Li Wei, Jianchao Zeng, Hui Li, Xing Cui, Yixuan Ding, et all.
Title Genome-wide chromatin contacts of super-enhancer-associated lncRNA identify LINC01013 as a regulator of fibrosis in the aortic valve
Journal PLOS GENETICS. 2022.
Authors Arnaud Chignon, Déborah Argaud, Marie-Chloé Boulanger, Ghada Mkannez, Valentin Bon-Baret, Zhonglin Li, Sébastien Thériault, Yohan Bossé, Patrick Mathieu
Title Long non-coding RNA EVADR induced by Fusobacterium nucleatum infection promotes colorectal cancer metastasis
Journal Cell Reports. 2022.
Authors Xiaoxue,Lu, Qiaolin Xu, Yanan Tong, Zhujun Zhang, Guodong Dun, Yuyang Feng, Jie Tang, Dan Han, Yilan Mao, Ling Deng, Xiaoyi He, Qian Li, Yang Xiang, FengChao Wang, Dongzhu Zeng, Bin Tang, Xuhu Mao
Title LncRNA-84277 is involved in chronic pain-related depressive behaviors through miR-128-3p/SIRT1 axis in central amygdala
Journal Front Mol Neurosci. 2022.
Authors Xiaowei Jiao, Ruiyao Wang, Xiaobao Ding, Binbin Yan, Yuwen Lin, Qiang Liu, Yuqing Wu, and Chenghua Zhou
Title The Circular RNA CircCOL1A1 Functions as a miR-149-5p Sponge to Regulate the Formation of Superior-Quality Brush Hair via the CMTM3/AR Axis
Journal Frontiers in Cell and Developmental Biology. 2022.
Authors Wang J, Wu X, Sun X, Zhang L, Wang Q, Qu J, Wang Y, Li Y
Title High-throughput analysis of ANRIL circRNA isoforms in human pancreatic islets
Journal Scientific Reports. 2022.
Authors Hannah J. MacMillan, Yahui Kong, Ezequiel Calvo-Roitberg, Laura C. Alonso & Athma A. Pai
Title Hsa_circ_0048674 facilitates hepatocellular carcinoma progression and natural killer cell exhaustion depending on the regulation of miR-223-3p/PDL1
Journal History And Histopathology. 2022
Authors Suihui Li, Zhuangzhong Chen, Ruisheng Zhou, Sisi Wang, Wenping Wang, De Liu, Mengquan Li, Tiansheng Guo
Title CircOAS3 regulates proliferation and psoriatic inflammation by interacting with Hsc70 via JNK/STAT3/NF-κB signaling pathways in keratinocytes
Journal Research Square. 2022
Authors Zhenxian Yang, Xiran Yin, Cheng Chen, Shan Huang, Xueqing Li , Jianjun Yan, Qing Sun
Title Circular RNA circ_SKA3 enhances gastric cancer development by targeting miR-520h
Journal Histology and Histopathology. 2022
Authors Chuntao Wang, Hao Jiang, Jiaqun Peng, Duanshun Weng, Yu Zhang , Yanxun Zhou, Qin Zhang
Title MicroRNA-mediated vascular intercellular communication is altered in chronic kidney disease
Journal Cardiovascular Research. 2022
Authors Andreas Zietzer, Eva Steffen, Sven Niepmann, Philip Düsing, Mohammed Rabiul Hosen, Weiyi Liu, Paul Jamme, Baravan Al-Kassou, Philipp Roger Goody, Sebastian Zimmer, Katrin S Reiners, Alexander Pfeifer, Michael Böhm, Nikos Werner, Georg Nickenig, Felix Jansen
Title Deoxyelephantopin Suppresses Pancreatic Cancer Progression In Vitro and In Vivo by Targeting linc00511/miR-370-5p/p21 Promoter Axis
Journal Journal of Oncology. 2022
Authors Daolin Ji, Li Hou, Chunyang Xie, Haonan Feng, Dongdong Bao, Yue Teng, Junhao Liu, Tiangang Cui, Xiuhong Wang, Yi Xu, and Gang Tan
Title Interleukin-22 Ameliorates Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis through the Upregulation of lncRNA-UCL to Accelerate Claudin-1 Expression via Sequestering miR-568 in Mice
Journal Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2022
Authors Chonghua He, Zehan Chen, Jialan Huang, Riyun Gan, Jianyao Wang, Lisheng Wang, Defeng Li, and Jun Yao
Title Circ_0078767 Inhibits the Progression of Non-Small-Cell Lung Cancer by Regulating the GPX3 Expression by Adsorbing miR-665
Journal International Journal of Genomics. 2022
Authors Xiting Liu, Ze Chen, Yuqiang Wu, Feng Gu, Dong Yan, Lei Yang, Qin Ma, and Caihong Fu
Title Regulatory mechanisms and function of hypoxia-induced long noncoding RNA NDRG1-OT1 in breast cancer cells
Journal Cell Death & Disease. 2022
Authors Hsing-Hua Chao, Jun-Liang Luo, Ming-Hsuan Hsu, Li-Han Chen, Tzu-Pin Lu, Mong-Hsun Tsai, Eric Y. Chuang, Li-Ling Chuang & Liang-Chuan Lai
Title Tobacco Nicotine Promote TRAIL Resistance in Lung Cancer by SNHG5
Journal Research Square. 2022
Authors Xin Xiao, Juan Xu, Xiaoan Sheng, Chao Wang, Zhou Sun, Juanjuan Dong, and Xianfeng Shi
Title Long non-coding RNA MAGI2-AS3 inactivates STAT3 pathway to inhibit prostate cancer cell proliferation via acting as a microRNA-424-5p sponge
Journal J Cancer. 2022
Authors Xin Wei, Yi Hou, Yan Zhang, Huaiwei Zhang, Zhou Sun, Xiangdi Meng, and Zhixin Wang
Title Lnc524369 promotes hepatocellular carcinoma progression and predicts poor survival by activating YWHAZ-RAF1 signaling
Journal World J Gastrointest Oncol. 2022
Authors Wei Zheng, Guo-Liang Shen, Ke-Yang Xu, Qiao-Qiao Yin, Tian-Chen Hui, Zhe-Wen Zhou, Cheng-An Xu, Shou-Hao Wang, Wen-Hao Wu, Ling-Fei Shi, and Hong-Ying Pan
Title Long non‑coding RNA LINC01748 exerts carcinogenic effects in non‑small cell lung cancer cell lines by regulating the microRNA‑520a‑5p/HMGA1 axis
Journal International Journal of Molecular Medicine. 2021.
Authors Yinling Tan, Fengxia Xu, Lingling Xu, Jianying Cui
Title Long noncoding RNA LINC01291 promotes the aggressive properties of melanoma by functioning as a competing endogenous RNA for microRNA-625-5p and subsequently increasing IGF-1R expression
Journal Cancer Gene Therapy. 2021.
Authors Lijun Wu, Ke Li, Wei Lin, Jianjiang Liu, Qiang Qi, Guoliang Shen, Weixin Chen & Wenjun He
Title F-circEA1 regulates cell proliferation and apoptosis through ALK downstream signaling pathway in non-small cell lung cancer
Journal Human Cell. 2021.
Authors Yinping Huo, Tangfeng Lv, Mingxiang Ye, Suhua Zhu, Jiaxin Liu, Hongbing Liu & Yong Song
Title C-MYC-induced upregulation of lncRNA SNHG12 regulates cell proliferation, apoptosis and migration in triple-negative breast cancer
Journal Am J Transl Res. 2017
Authors Ouchen Wang, Fan Yang, Yehuan Liu, Lin Lv, Ruimin Ma, Chuanzhi Chen, Jiao Wang, Qiufan Tan,Yue Cheng, Erjie Xia, Yizuo Chen, Xiaohua Zhang
Title Long noncoding RNA MHENCR promotes melanoma progression via regulating miR-425/489-mediated PI3K-Akt pathway
Journal American Journal of Translational Research. 2017.
Authors Chen X, Dong H, Liu S, Yu L, Yan D, Yao X, Sun W, Han D, Gao G.
Title Neuronal hemoglobin affects dopaminergic cells’ response to stress
Journal Cell Death and Disease. 2017.
Authors Codrich M, Bertuzzi M, Russo R, Francescatto M, Espinoza S, Zentilin L, Giacca M, Cesselli D, Beltrami AP, Ascenzi P, Zucchelli S,, Persichetti F, Leanza G, Gustincich S
Title Satellite RNAs promote pancreatic oncogenic processes via the dysfunction of YBX1
Journal Nature Communications. 2016.
Authors Kishikawa T, Otsuka M,, Yoshikawa T, Ohno M, Ijichi H, Koike K.
Title Extracellular Vesicles Including Exosomes Regulate Innate Immune Responses to Hepatitis B Virus Infection
Journal Frontiers in Immunology. 2016.
Authors Kouwaki T, Fukushima Y, Daito T, Sanada T, Yamamoto N, Mifsud EJ, Leong CR, Tsukiyama-Kohara K, Kohara M, Matsumoto M, Seya T, Oshiumi H
Title The microRNA cluster miR-183/96/182 contributes to long-term memory in a protein phosphatase 1-dependent manner
Journal Nature Communications. 2016.
Authors Woldemichael BT, Jawaid A, Kremer EA, Gaur N, Krol J, Marchais A, Mansuy IM
Title Long noncoding RNA GPC3-AS1 promotes hepatocellular carcinoma progression via epigenetically activating GPC3
Journal The FEBS Journal. 2016.
Authors Zhu XT, Yuan JH, Zhu TT, Li YY, Cheng XY
Title Global transcript structure resolution of high gene density genomes through multi-platform data integration
Journal Nucleic Acids Research. 2016.
Authors O'Grady T, Wang X, Höner Zu Bentrup K, Baddoo M, Concha M, Flemington EK
Title Long noncoding RNA GIHCG promotes hepatocellular carcinoma progression through epigenetically regulating miR-200b/a/429
Journal Journal of Molecular Medicine. 2016.
Authors Sui CJ, Zhou YM, Shen WF, Dai BH, Lu JJ, Zhang MF, Yang JM
Title miR-34 activity is modulated through 5′-end phosphorylation in response to DNA damage
Journal Nature Communications. 2016.
Authors Salzman DW, Nakamura K, Nallur S, Dookwah MT, Metheetrairut C, Slack FJ, Weidhaas JB
Title Long noncoding RNA FGFR3-AS1 promotes osteosarcoma growth through regulating its natural antisense transcript FGFR3
Journal Molecular Biology Reports. 2016.
Authors Sun, J., Wang, X., Fu, C., Wang, X., Zou, J., Hua, H., & Bi, Z.
Title Genetic predisposition to neuroblastoma mediated by a LMO1 super-enhancer polymorphism
Journal Nature. 2015.
Authors Derek A. Oldridge, Andrew C. Wood, Nina Weichert-Leahey, Ian Crimmins, Robyn Sussman, Cynthia Winter, Lee D. McDaniel, Maura Diamond, Lori S. Hart, Shizhen Zhu, Adam D. Durbin, Brian J. Abraham, Lars Anders, Lifeng Tian, Shile Zhang, Jun S. Wei, Javed Khan, Kelli Bramlett, Nazneen Rahman, Mario Capasso, Achille Iolascon, Daniela S. Gerhard, Jaime M. Guidry Auvil, Richard A. Young, Hakon Hakonarson et al.
Title Long Non-coding RNA Growth Arrest-specific Transcript 5 (GAS5) Inhibits Liver Fibrogenesis through a Mechanism of Competing Endogenous RNA
Journal The Journal of Biological Chemistry. 2015.
Authors Fujun Yu, Jianjian Zheng, Yuqing Mao, Peihong Dong, Zhongqiu Lu, Guojun Li, Chuanyong Guo, Zhanju Liu and Xiaoming Fan
Title The Role of Long Intergenic Noncoding RNA p21 in Vascular Endothelial Cells
Journal DNA and Cell Biology. 2015.
Authors He C, Ding JW, Li S, Wu H, Jiang YR, Yang W, Teng L, Yang J, Yang J
Title Regulation of p53 during senescence in normal human keratinocytes
Journal Aging Cell. 2015.
Authors Kim RH, Kang MK, Kim T, Yang P, Bae S, Williams DW, Phung S, Shin KH, Hong C, Park NH
Title New non-coding lytic transcripts derived from the Epstein Barr virus latency origin of replication oriP are hyper-edited, bind the paraspeckle protein, NONO/p54nrb, and support lytic viral transcription.
Journal Journal of Virology. 2015.
Authors Cao S, Moss W, O'Grady T, Concha M, Strong MJ, Wang X, Yu Y, Baddoo M, Zhang K, Fewell C, Lin Z, Dong Y, Flemington EK
Title A lncRNA regulates alternative splicing via establishment of a splicing-specific chromatin signature
Journal Nature Structural & Molecular Biology. 2015.
Authors Inma Gonzalez, Roberto Munita, Eneritz Agirre, Travis A Dittmer, Katia Gysling, Tom Misteli & Reini F Luco
Title Microtubule disruption synergizes with oncolytic virotherapy by inhibiting interferon translation and potentiating bystander killing.
Journal Nature Communications. 2015.
Authors Rozanne Arulanandam, Cory Batenchuk, Oliver Varette, Chadi Zakaria, Vanessa Garcia, Nicole E. Forbes, Colin Davis, Ramya Krishnan, Raunak Karmacharya, Julie Cox, Anisha Sinha, Andrew Babawy, KatherineWaite, EricaWeinstein, Theresa Falls, Andrew Chen, Jeff Hamill, Naomi De Silva, David P. Conrad, Harold Atkins, Kenneth Garson, Carolina Ilkow, Mads Kærn, Barbara Vanderhyden, Nahum Sonenberg, Tommy Alain, Fabrice Le Boeuf, John C. Bell1, & Jean-Simon Diallo
Title SP1-induced upregulation of the long noncoding RNA TINCR regulates cell proliferation and apoptosis by affecting KLF2 mRNA stability in gastric cancer.
Journal Oncogene. 2015.
Authors Xu TP, Liu XX, Xia R, Yin L, Kong R, Chen WM, Huang MD, Shu YQ.
Title Developmental regulation of human cortex transcription and its clinical relevance at single base resolution.
Journal Nature Neuroscience. 2014.
Authors Andrew E Jaffe, Jooheon Shin, Leonardo Collado-Torres, Jeffrey T Leek, Ran Tao, Chao Li, Yuan Gao, Yankai Jia, Brady J Maher, Thomas M Hyde, Joel E Kleinman & Daniel R Weinberger.
Title High-Throughput RNA sequencing based virome analysis of 50 lymphoma cell lines from the Cancer Cell Line Encyclopedia project.
Journal Journal of Virology. 2014.
Authors Cao S, Strong MJ, Wang X, Moss WN, Concha M, Lin Z, O'Grady T, Baddoo M, Fewell C, Renne R, Flemington EK.
Title Long Noncoding RNA-EBIC Promotes Tumor Cell Invasion by Binding to EZH2 and Repressing E-Cadherin in Cervical Cancer.
Journal PLoS ONE. 2014.
Authors Ning-xia Sun, Chen Ye, Qian Zhao, Qing Zhang, Chen Xu, Shao-bing Wang, Zhi-jun Jin, Shu-han Sun, Fang Wang, Wen Li mail
Title Dramatic Increase in Expression of a Transgene by Insertion of Promoters Downstream of the Cargo Gene.
Journal Molecular Biotechnology. 2014.
Authors Sakaguchi M, Watanabe M, Kinoshita R, Kaku H, Ueki H, Futami J, Murata H, Inoue Y, Li SA, Huang P, Putranto EW, Ruma IM, Nasu Y, Kumon H, Huh NH.
Title Strain-level genomic variation in natural populations of Lebetimonas from an erupting deep-sea volcano.
Journal Journal of Virology. 2013.
Authors O'Grady T, Cao S, Strong MJ, Concha M, Wang X, Bondurant SS, Adams M, Baddoo M, Srivastav SK, Lin Z, Fewell C, Yin Q, Flemington EK.
Title Efficient cellular fractionation improves RNA sequencing analysis of mature and nascent transcripts from human tissues.
Journal BMC Biotechnology. 2013.
Authors Zaghlool A, Ameur A, Nyberg L, Halvardson J, Grabherr M, Cavelier L, Feuk L.
Title Dengue virus subgenomic RNA induces apoptosis through the Bcl-2-mediated PI3k/Akt signaling pathway.
Journal Virology. 2013.
Authors Liua Y, Liua H, Zoua J, Zhanga B and Yuana Z
Title Identification of a long non-coding RNA-associated RNP complex regulating metastasis at the translational step
Journal The EMBO Journal. 2013.
Authors Gumireddy K, Li A, Yan J, Setoyama T, Johannes GJ, Orom UA, Tchou J, Liu Q, Zhang L, Speicher DW, Calin GA, Huang Q.
Title MiR-138 downregulates miRNA processing in HeLa cells by targeting RMND5A and decreasing Exportin-5 stability.
Journal Nucleic Acids Research. 2013.
Authors Li J, Chen Y, Qin X, Wen J, Ding H, Xia W, Li S, Su X, Wang W, Li H, Zhao Q, Fang T, Qu L, Shao N.
Title Zinc-finger antiviral protein mediates retinoic acid inducible gene I-like receptor-independent antiviral response to murine leukemia virus.
Journal Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2013.
Authors Lee H, Komano J, Saitoh Y, Yamaoka S, Kozaki T, Misawa T, Takahama M, Satoh T, Takeuchi O, Yamamoto N, Matsuura Y, Saitoh T, Akira S.
Title DNA-Damage-Induced Nuclear Export of Precursor MicroRNAs Is Regulated by the ATM-AKT Pathway.
Journal Cell. 2013.
Authors Wan G,Zhang X, Langley R, Liu Y, Hu X, Han C, Peng G, Ellis L, Jones S, Lu X
Title Btf and TRAP150 have distinct roles in regulating subcellular mRNA distribution.
Journal Nucleus. 2013.
Authors Varia S, Potabathula D, Deng Z, Bubulya A, Bubulya PA.
Title Nuclear Phosphoinositide-Specific Phospholipase C β1 Controls Cytoplasmic CCL2 mRNA Levels in HIV-1 gp120-Stimulated Primary Human Macrophages.
Journal PLoS One. 2013.
Authors Spadaro F, Cecchetti S, Purificato C, Sabbatucci M, Podo F, Ramoni C, Gessani S, Fantuzzi L.
Title Circular RNAs are abundant, conserved, and associated with ALU repeats.
Journal RNA: A Publication of the RNA Society. 2013.
Authors Jeck WR, Sorrentino JA, Wang K, Slevin MK, Burd CE, Liu J, Marzluff WF, Sharpless NE.
Title Long non-coding antisense RNA controls Uchl1 translation through an embedded SINEB2 repeat.
Journal Nature. 2012.
Authors Carrieri C, Cimatti L, Biagioli M, Beugnet A, Zucchelli S, Fedele S, Pesce E, Ferrer I, Collavin L, Santoro C, Forrest AR, Carninci P, Biffo S, Stupka E, Gustincich S.
Title Characterization of Novel Paternal ncRNAs at the Plagl1 Locus, Including Hymai, Predicted to Interact with Regulators of Active Chromatin.
Journal PLoS One. 2012.
Authors Iglesias-Platas I, Martin-Trujillo A, Cirillo D, Court F, Guillaumet-Adkins A, Camprubi C, Bourc'his D, Hata K, Feil R, Tartaglia G, Arnaud P, Monk D.
Title MxA inhibits hepatitis B virus replication by interaction with core protein HBcAg.
Journal Hepatology. 2012.
Authors Li N, Zhang L, Chen L, Feng W, Xu Y, Chen F, Liu X, Chen Z, Liu W.
Title Reduced DICER1 elicits an interferon response in endometrial cancer cells.
Journal Molecular Cancer Research. 2012.
Authors Chiappinelli KB, Haynes BC, Brent MR, Goodfellow PJ.
Title Monoallelic Expression Determines Oncogenic Progression and Outcome in Benign and Malignant Brain Tumors.
Journal Cancer Research. 2011.
Authors Walker EJ, Zhang C, Castelo-Branco P, Hawkins C, Wilson W, Zhukova N, Alon N, Novokmet A, Baskin B, Ray P, Knobbe C, Dirks P, Taylor MD, Croul S, Malkin D, Tabori U.
Title Identification of new viral genes and transcript isoforms during Epstein-Barr virus reactivation using RNA-seq.
Journal Journal of Virology. 2011.
Authors Concha M, Wang X, Cao S, Baddoo M, Fewell C, Lin Z, Hulme W, Hedges D, McBride J, Flemington EK.
Title Small Noncoding RNA Modulates Japanese Encephalitis Virus Replication and Translation in trans.
Journal Virology Journal. 2011.
Authors Fan YH, Nadar M, Chen CC, Weng CC, Lin YT, Chang RY.
Title Strand antagonism in RNAi: an explanation of differences in potency between intracellularly expressed siRNA and shRNA.
Journal Nucleic Acids Resarch. 2011.
Authors Jin X, Sun T, Zhao C, Zheng Y, Zhang Y, Cai W, He Q, Taira K, Zhang L, Zhou D.
Title Nuclear and cytoplasmic localization of neural stem cell microRNAs.
Journal RNA 2011.
Authors Jeffries CD, Fried HM, Perkins DO.
Title Gene processing control loops suggested by sequencing, splicing, and RNA folding.
Journal BMC Bioformatics 2010.
Authors Jeffries CD, Perkins DO, Guan X.
Title A genetic defect in exportin-5 traps precursor microRNAs in the nucleus of cancer cells
Journal Cancer Cell 2010.
Authors >Melo SA, Moutinho C, Ropero S, Calin GA, Rossi S, Spizzo R, Fernandez AF, Davalos V, Villanueva A, Montoya G, Yamamoto H, Schwartz S Jr, Esteller M.
Title Molecular Interplay of the Noncoding RNA ANRIL and Methylated Histone H3 Lysine 27 by Polycomb CBX7 in Transcriptional Silencing of INK4a.
Journal Mol Cell. 2010.
Authors Yap KL, Li S, Muñoz-Cabello AM, Raguz S, Zeng L, Mujtaba S, Gil J, Walsh MJ, Zhou MM.
Title The obesity-associated SNPs in intron 1 of the FTO gene affect primary transcript levels.
Journal Eur J Hum Genet. 2010.
Authors Berulava T, Horsthemke B.
Title The Nuclear Transcription Factor RARa Associates with Neuronal RNA Granules and Suppresses Translation.
Journal Journal of Biological Chemistry. 283: 20841 - 20847
Authors Chen N, Onisko B, Napoli J.
Title Mutation in Nuclear Pore Component NUP155 Leads to Atrial Fibrillation and Early Sudden Cardiac Death
Journal Cell.   135: 1017-1027
Authors Zhang X, Chen S, Yoo S, Chakrabarti S, Zhang T, Ke T, Oberti C, Yong SL, Fang F, Li L, de la Fuente R, Wang L, Chen Q,
Title Down-regulation of tissue inhibitor of metalloproteinase-3 (TIMP-3) expression is necessary for adipocyte differentiation.
Journal Journal of Biological Chemistry. 2010.
Authors Bernot D, Barruet E, Poggi M, Bonardo B, Alessi MC, Peiretti F.

Cytoplasmic and Nuclear RNA Purification Kit

This kit provides a rapid method for the isolation and purification of both cytoplasmic and nuclear RNA from cultured animal cells and small tissue samples. The kit can be used to isolate all sizes of RNA from the cytoplasmic and nuclear RNA fractions, including all small RNA species without any requirement for phenol.   Included in the kit are sufficient reagents to perform either 50 cytoplasmic RNA preparations or 25 cytoplasmic and 25 nuclear RNA preparations.   Ten samples can be processed in approximately 45 minutes.  This kit is also available in a 100 prep size.    

Background

In certain circumstances it is desirable to be able to isolate fractionated RNA as opposed to total RNA. For example, it may be preferable to isolate only mature, cytoplasmic RNA for some studies on expression profiling. Alternatively it may be desirable to isolate nuclear RNA in order to investigate and study pre-processed (non-spliced) RNA. Furthermore, this kit can be used to isolate RNA for downstream applications where it is necessary to avoid DNA contamination, since the cytoplasmic fraction has been shown to be free of all traces of genomic DNA. 

RNA Purification Tutorial - Cytoplasmic and Nuclear RNA

Supporting Data

Click for expanded view

Kit Specifications

You have selected: Cat. 21000
Kit Specifications
Maximum Column Binding Capacity 
Up to 50 µg RNA
Maximum Column Loading Volume 
650 µL
Size of RNA Purified
All sizes, including small RNA (< 200 nt) 
Time to Complete 10 Purifications
45 minutes
RNA Yield
HeLa (1 x 106) - Cytoplasmic RNA
HeLa (1 x 106) - Nuclear RNA

15 µg
≤ 3.5 µg


Storage Conditions and Product Stability
All solutions should be kept tightly sealed and stored at room temperature. This kit is stable for 2 years after the date of shipment.

You have selected: Cat. 37400
Kit Specifications
Maximum Column Binding Capacity 
Up to 50 µg RNA
Maximum Column Loading Volume 
650 µL
Size of RNA Purified
All sizes, including small RNA (< 200 nt) 
Time to Complete 10 Purifications
45 minutes
RNA Yield
HeLa (1 x 106) - Cytoplasmic RNA
HeLa (1 x 106) - Nuclear RNA

15 µg
≤ 3.5 µg


Storage Conditions and Product Stability
All solutions should be kept tightly sealed and stored at room temperature. This kit is stable for 2 years after the date of shipment.

Title circBIRC6 contributes to the development of non-small cell lung cancer via regulating microRNA-217/amyloid beta precursor protein binding protein 2 axis
Journal Chin Med J. 2022.
Authors Da Ni, Jiping Teng, Youshuang Cheng, Zhijun Zhu, Bufeng Zhuang, and Zhiyin Yang
Title circPDE5A regulates prostate cancer metastasis via controlling WTAP-dependent N6-methyladenisine methylation of EIF3C mRNA
Journal J Exp Clin Cancer Res. 2022.
Authors Lifeng Ding, Ruyue Wang, Qiming Zheng, Danyang Shen, Huan Wang, Zeyi Lu, Wenqin Luo, Haiyun Xie, Liangliang Ren, Minxiao Jiang, Chenhao Yu, Zhenwei Zhou, Yudong Lin, Haohua Lu, Dingwei Xue, Wenjing Su, Liqun Xia, Jochen Neuhaus, Sheng Cheng & Gonghui Li
Title Circ_0136666 aggravates osteosarcoma development through mediating miR-1244/CEP55 axis
Journal Journal of Orthopaedic Surgery and Research. 2022.
Authors Xiang Gao, Nanwei Xu, Kaisong Miao, Gao Huang & Yong Huang
Title Long noncoding RNA LINC00649 functions as a microRNA‑432‑5p sponge to facilitate tumourigenesis in colorectal cancer by upregulating HDGF
Journal Molecular Medicine Reports. 2022.
Authors Junjie Bao, Xiaokai Bi, Jingbo Wang, Xiaoqiang Li
Title Long noncoding RNA SNHG8 promotes chemoresistance in gastric cancer via binding with hnRNPA1 and stabilizing TROY expression
Journal Digestive and Liver Disease. 2022.
Authors Wenzhong Zhu, Lulu Tan, Tiantian Ma, Zhijie Yin, Jinbo Gao
Title Circ_CEA promotes the interaction between the p53 and cyclin-dependent kinases 1 as a scaffold to inhibit the apoptosis of gastric cancer
Journal Cell Death & Disease. 2022.
Authors Yuan Yuan, Xiaojing Zhang, Kaining Du, Xiaohui Zhu, Shanshan Chang, Yang Chen, Yidan Xu, Jiachun Sun, Xiaonuan Luo, Shiqi Deng, Ying Qin, Xianling Feng, Yanjie Wei, Xinmin Fan, Ziyang Liu, Baixin Zheng, Hassan Ashktorab, Duane Smoot, Song Li, Xiaoxun Xie, Zhe Jin & Yin Peng
Title LncRNA RPSAP52 promotes cell proliferation and inhibits cell apoptosis via modulating miR-665/STAT3 in gastric cancer
Journal Bioengineered. 2022.
Authors Chao Hea, Yuanyuan Liu, Jinhou Li, Xiao Zheng, Jianwei Liang, Gang Cui &Hong Chang
Title IGF2BP2-induced circRUNX1 facilitates the growth and metastasis of esophageal squamous cell carcinoma through miR-449b-5p/FOXP3 axis
Journal Journal of Experimental & Clinical Cancer Research. 2022.
Authors Chang Wang, Mingxia Zhou, Peiyu Zhu, Chenxi Ju, Jinxiu Sheng, Dan Du, Junhu Wan, Huiqing Yin, Yurong Xing, Hongle Li, Jing He & Fucheng He
Title Circ_0001658 regulates PI3K/AKT signaling via the miR-671-5p/ITGA2 axis and affects the progress of papillary thyroid carcinoma.
Journal ATM. 2022.
Authors Xiaoyu Liu, Congren Wang, Zijian Su, Shaoyang Cai, Qunxiong Pan, Xiangjin Chen
Title Long non-coding RNA ELFN1-AS1-mediated ZBTB16 inhibition augments the progression of gastric cancer by activating the PI3K/AKT axis
Journal The Kaohsiung Journal of Medical Sciences. 2022.
Authors Shao-Hua Zhuang, Chu-Chen Meng, Jin-Jin Fu, Jian Huang
Title Circ-CSNK1G1 promotes cell proliferation, migration, invasion and glycolysis metabolism during triple-negative breast cancer progression by modulating the miR-28-5p/LDHA pathway
Journal Reproductive Biology and Endocrinology. 2022.
Authors Xiaochen Zan, Wenfang Li, Geng Wang, Jie Yuan, Yongbiao Ai, Jun Huang & Zhi Li
Title CircERBB2IP promotes post-infarction revascularization via the miR-145a-5p/Smad5 axis
Journal Molecular Therapy - Nucleic Acids. 2022.
Authors Xianping Long, Zhimei Qiu, Chaofu Li, Yan Wang, Jiao Li, Ranzun Zhao, Jidong Rong, Ning Gu, Jinson Yuan, Junbo Ge, Bei Shi
Title N6-methyladenosine modification of circ_0003215 suppresses the pentose phosphate pathway and malignancy of colorectal cancer through the miR-663b/DLG4/G6PD axis
Journal Cell Death & Disease. 2022.
Authors Baoxiang Chen, Yuntian Hong, Rui Gui, Huabin Zheng, Shunhua Tian, Xiang Zhai, Xiaoyu Xie, Quanjiao Chen, Qun Qian, Xianghai Ren, Lifang Fan & Congqing Jiang
Title PCG